CHOVATELSKÁ STANICE

LIBAMI

Novinky | Úvod | Odkazy | Story | Memory | Kontakt | Juniorhandling | Krycí psi
Charakteristika plemen | Naši psi | Výrobky | Fotogalerie |  Štěňata
 

libami@seznam.cz

..:: TEL. 00420 777 587 649 ::..

štěňata - puppies  2018
   Jack Russell Terrier  litter  " S "

12.6.2018 se narodila štěňátka - the puppies were born.
Plánovaný odběr - ready to go - 4.8.2018             

CHOVATELSKÝ SERVIS   

JRT s PP nebo bez?
Mýty, rozdíly a finance.

Proč nekupovat štěně  bez Průkazu původu?! 
    

dam  Eimmy Lisa Libami                                                 sire  JCH Dobiáš z Velfíku
Belgie, Francie 50% / Austrálie 50%                                                                                        100% Austrálie
     

                   

Babička ze strany matky Eimmy - Lisa pochází z Belgie, dědeček ze strany matky Dixie ze Švédska, ale oba jeho rodiče pochází z Austrálie, oba rodiče otce Dobiáše jsou z Austrálie. To zaručuje absolutní nepříbuznost a velkou genovou variabilitu. Tento vrh má 75% australský rodokmen. Široký genofond je nejlepší zárukou pevného zdraví štěňátek a prakticky vylučuje možnost výskytu genetických vad, jak je tomu možné u příbuznějších spojení. V rodokmenu rodičů nejsou žádní čeští předkové, štěňátka z tohoto spojení jsou absolutně nepříbuzná na český chov.
Otec Dobiáš z Velfíku je úspěšný pes, prakticky na všech svých výstavách obsadil první místo a získal titul. Je narozený v ČR po rodičích importovaných z Austrálie. Jeho otec Multi.CH. Lemosa Hopes MANDRAKE "Wizard" je jedním z nejlepších JRT u nás.

Oba rodiče mají vyšetření luxace patelly 0/0, vyšetřeno oční pozadí - PRA, CAT, LL negativní, audiometrická testace BAER - oboustranně normální potenciály, oboustranně slyšící. U otce v lednu 2014 a u matky před krytím provedeno vyšetření krve včetně celkové biochemie včetně sono vyšetření ledvin. Oba rodiče mají správný tvar i uložení ledvin a správnou funkci štítné žlázy (30 a 31 ng/l).
Jsou absolutně zdraví a toto spolu s jejich absolutní nepříbuzností je vysokou zárukou zdraví štěňátek, což je prvořadé. Otec je aktivní canissterapeutický pes ve speciální škole v Poličce, kam dochází 1x týdně. Je rovněž aktivním loveckým psem, vynikající v norování. Oba rodiče provozují a milují coursing i agility.
Předností obou rodičů je silná a pevná kostra, korektní stavba těla, krásná hlava a neagresivní a přátelská povaha. Oba mají vynikající pohyb. Očekáváme štěňátka kvalitního exteriéru a pevné, přátelské a aktivní povahy. Štěňátka budou vhodná k dalšímu chovu a hlavně jako zdravý rodinný přítel.

Grandma of this litter Lisa comes from Belgium, grandfather Dixie from Sweden, but his parents come from Australia, both parents of father Dobias are from Australia. This ensures absolute foreignness and a large genetic variability. Wide gene pool is the best guarantee of good health puppies and virtually eliminates the possibility of genetic defects, as is more akin to the connection. In the pedigree of parents aren´t  no czech ancestors, puppies from this litter are completely unrelated to Czech breeding. This litter has 75% australian pedigree.
Father Dobi
as of Velfik is successful male virtually all their exhibitions took first place and won the title. It is born in the Czech Republic from parents imported from Australia. His father Multi.CH. Lemosa Hopes Mandrake "Wizard" is one of the best JRT with our country.
Both parents have examination patella luxation 0/0, eyes tests - PRA, CAT, LL negative, audiometric testing of BAER - both normal potentials, bilateral hearing. The father in February 2013 and mother before mating have blood tests including total biochemistry, including ultrasound examination of the kidneys. Both parents have the right shape and saving kidney and proper functioning of the thyroid gland (29 and
30 ng / l). They are absolutely healthy and this together with their absolute foreignness is a guarantee of high health puppies, which is paramount. Father is active canissterapeutic dog at a special school in Polička 1x a week. It is also an active hunting dog, excellent in bolting. Both parents love coursing and agility.
The advantage of both parents is strong and solid skeleton, correct physique, beautiful head and non-aggressive and friendly nature. Both have excellent movement.We expect puppies quality exterior and solid, friendly and active nature. Puppies will be suitable for breeding, and especially as a healthy family friend.
 
 


Dixie - otec Eimmy / sire of Eimmy - 100% Australia


Wizard - otec Dobiáše / sire of Dobias - 100% Australia

        Proč nekupovat štěně  bez Průkazu původu?!

 

Scooby Bobo Libami 

pes - male    

Scotty Bobo Libami 

pes - male    

Shelby Bobo Libami 

pes - male    

Snoppy Bobo Libami 

pes - male    

Sonny Bobo Libami 

pes - male    
Sally Eimmy Libami  fena - female    


15.7.2018  štěňátka mají 5 týdnů. Byla podruhé odčervena, již sama baští a chodí ven.

Sonny  
   
Snoppy  
   
Shelby  
   
Scotty  
   
Scooby  
   
Sally  

 

1.7.2018  štěňátka mají 3 týdny. Prospívají výborně, současná váha je 1100 - 1200 g.
The puppies are 3 weeks old and they are doing very well. Their current
weight is 1100 - 1200 g.

Sally  
   
Snoppy  
   
Shelby  
   
Scooby  
   
Scotty  
   
Sonny  

 

22.6.2018  štěňátka mají 10 dní. Prospívají výborně, současná váha je 490 - 540 g.
The puppies are 10 days old and they are doing very well. Their current
weight is 490 - 540 g.

 

12.6.2018  se narodila štěňátka. Máme šest štěňátek, 5 pejsků a 1 fenku. Porodní váha je 205 - 255 g.
The puppies were born. We have 5 males and 1 female.
The birth weight is 205 - 255 g.


 

 

 

..:: TEL   777 587 649 ::..

Pro více informací a rezervaci štěňátka nás, prosím, kontaktujte.
For more information and reservation of puppy contact me, please.

libami@seznam.cz